Mer om Camilla och Slutstation rättpsyk i Aftonbladet

Idag avslutas Aftonbladets nyhetsblogg Sjukt jobbigt som vi skrivit om tidigare här på bloggen. I det sista inlägget skriver journalisten Kristina Edblom mer om Camilla och hennes situation på rättspsyk i Öjebyn. Vi har tidigare skrivit om Camilla här och här. På debattsidorna finns också en debattartikel som jag och Sofia skrivit – Det är vår skyldighet att hjälpa Camilla. Läs den gärna och sprid, om du liksom vi tycker att Camilla och andra i liknande situationer förtjänar en bättre vård än den de kan få på rättspsyk!

/ Thérèse

Annonser
Publicerat i Boken, Media | Lämna en kommentar

Om Camilla i Aftonbladet

Aftonbladet driver för närvarande en blogg, i vilken journalisten Kristina Edblom sätter fokus på den psykiska ohälsan bland tonårsflickor. Idag skriver hon om 19-åriga Camilla som tvångsvårdas på rättspsyk i Öjebyn trots att hon inte är dömd för något brott. Du hittar inlägget här. 

Vi har tidigare berättat om Camilla här och här. Camillas egen blogg hittar du här.

Publicerat i Rättspsyk | 1 kommentar

Sluta skicka patienter med självskadebeteende till rättspsyk

I boken berättar vi att vår granskning pekar på att region Skåne är det landsting i Sverige som skickar flest patienter med självskadebeteende för vård inom rättspsykiatrin, trots att de inte dömts för brott. Därför är det särskilt glädjande att läsa om region Skånes satsningar på just de här patienterna.

Region Skåne har beslutat att satsa särskilt på patienter med självskadebeteende, något vi skrivit om tidigare. Arbetet sker dels som en del av ett nationellt samarbete mellan Socialdepartementet och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), men också som ett lokalt initiativ där regionen satsar 10 miljoner kronor på självskadebeteende.

Idag skickade Region Skåne ut ett pressmeddelande om sin nya satsning, som finns att läsa här. Nyheten spreds snabbt, och under eftermiddagen sändes en intervju med psykiatrins förvaltningschef P-O Sjöblom i P4 Malmöhus. Där berättas det att de patienter som mår allra sämst framför allt vårdas på rättspyk i Växjö, men att det snart ska slut på det. P-O Sjöblom säger:

”- Jag ser att inom något år måste vi ha utvecklat bra strukturer och bra verksamhet på hemmaplan, så att vi inte behöver skicka fler.”

Jag vågar personligen inte sätta allt för stort hopp till denna satsning eller till Sjöbloms löfte, men: det är mycket positivt att regionen själva inser att en förändring behöver till, att de satsar pengar i projektet, att de har mål och ambitioner. Det är en god utgångspunkt!

/ Thérèse

Publicerat i Rättspsyk, Självskadebeteende, Uncategorized, Vård | 2 kommentarer

Kritik mot rättspsykiatrin i Öjebyn

I november berättade vi om Camilla som vårdas på rättspsykiatriska kliniken i Öjebyn (läs det inlägget här). Camilla flyttades dig dagen efter sin artonårsdag, och har nu vårdats på kliniken ett drygt år, och i sin blogg skriver hon hur situationen blir allt värre. Härom dagen berättade hon att Socialstyrelsen riktat kritik mot den vård hon får på rättspsyk. Idag har Piteå-Tidningen publicerat ett par artiklar om hennes situation och om Socialstyrelsens kritik:

  • Patienten har ingen vårdplan i enlighet med LPT, Lag om psykiatrisk tvångsvård.
  • Det är oklart vilken medicinering som skett och utvärderingen av den är svår att följa.
  • Det finns ingen terapeut som behärskar behandlingsmetoderna DBT eller KBT. Istället används teckenekonomi vars behandlingseffekter vid självskadebeteende inte är kartlagda via forskning.

I beslutet diskuteras även att Camilla tvingats sova i en bältessäng, och att namnet länsgemensam psykiatri kan verka missvisande när det främst handlar om rättspsykiatrisk vård.

Det är flera personer som anmält Camillas vistelse i Öjebyn, och ärendegången är ny för både mig och Sofia (vi har dock inte gjort någon anmälan i detta ärende). Den kritik som nu riktas mot Öjebyn är nämligen bara vara preliminär: chefsöverläkare Per-Axel Karlsson har till den 2 februari på sig att besvara Socialstyrelsens kritik. Till Piteå-Tidningen säger han att vissa saker kan rättas till, men att han förväntar sig att kritiken mot kliniken kommer att finnas kvar i det slutgiltiga beslutet.

I Socialstyrelsens kritik diskuteras vikten av god vård, och jag har mycket svårt att se hur den vård som Camilla får i Öjebyn kan uppfylla kraven på god vård. Vi kan bara hoppas att Socialstyrelsen i det definitiva beslutet riktar skarp kritik mot Öjebyn, och att kliniken också tar till sig av kritiken. Det är inte på rättspsyk Camilla hör hemma.

Publicerat i Uncategorized | 5 kommentarer

Unga Vuxnadagarna

Idag reser vi upp till Stockholm för att tala på Unga Vuxnadagarna. Det är en tvådagarskonferens med fokus på psykoterapeutiskt arbete med unga vuxna, i åldern 15-25 år. I morgon förmiddag ska vi berätta om vårt arbete med boken och medverka i en paneldiskussion. Många av de som skickats för vård inom rättspsykiatrin på grund av självskadebeteende är i den åldern som konferensen fokuserar på, så vi hoppas kunna bidra med viktig kunskap om och förståelse för den här problematiken, och hur viktigt det är att hitta alternativa behandlingsformer.

Därför känns det särskilt roligt att barn- och ungdomspsykiatrin i Stockholm igår presenterade en FOU-rapport som visar mycket lovande resultat när det gäller dialektisk beteendeterpai (DBT) för ungdomar. DBT är en av de behandlingsformer som utvecklats för vuxna personer med emotionell instabil personlighetsstörning och självskadebeteende, men nu finns det mycket som tyder på att även ungdomar som har självskadebeteende inte ingen diagnos också kan bli hjälpta av behandlingen.

Här finns programmet för Unga Vuxnadagarna och här hittar du FOU-rapporten om DBT.

/ Thérèse

Publicerat i Boken, Psykologi, Vård | Lämna en kommentar

Alla har rätt till god vård

Mycket klok och läsvärd recension i dagens Aftonbladet Kultur, skriven av Clara Törnvall. Läs den här!

Camilla Hällbom har också skrivit en mycket bra recension på sidan dagensbok.com, och avslutar med att ställa sig den viktiga frågan hur vården ser ut för patienterna som vårdas inom rättspsykiatrin med stöd av lagen om rättspsykiatrisk vård. Även de har rätt till god och lagenlig vård. Nästan samtliga av de kvinnor vi intervjuade som hade vårdats i Sundsvall, berättade till exempel om en man som suttit inlåst i en av isoleringscellerna på intagningsavdelningen sedan flera år. Vem är han? Hur dokumenteras denna tvångsåtgärd? Skickar man fortfarande rapporter till Socialstyrelsen, eller har man slutat med det? Vet Socialstyrelsen om att detta sker/har skett, och hur försvarar man i så fall det?
I dagsläget har fortfarande inget beslut om verksamhetsförbud fattats på rättspsykiatriska regionkliniken i Sundsvall och samtliga läkare arbetar kvar, trots upprepad kritik och flera varningar.

Publicerat i Boken, Media, Rättspsyk | Lämna en kommentar

I tidningen Bokfokus

Läs om Slutstation rättspsyk i  Modern Psykologis tidning Bokfokus! Artikeln finns på sidan 6-9. Rubriken ”Inlåsta utan dom” är möjligen aningen missvisande, eftersom det rör sig om tvångsvårdade kvinnor. Eftersom tvångsvård innebär en stor inskränkning av varje människas grundläggande rätt till frihet och integritet, ska ett beslut om tvångsvård som varar i mer än fyra veckor prövas av förvaltningsrätten. Kvinnorna på rättspsyk är alltså ”dömda” till (vanlig) psykiatrisk tvångsvård, men på grund av att de skadar sig själva och inte för att de begått något brott. I övrigt en bra artikel!

Publicerat i Boken, Media | Lämna en kommentar