Socialstyrelsen

Socialstyrelsen har en mycket central roll i vår berättelse. Här på hemsidan har vi därför valt att publicera två samtal som särskilt illustrerar kontakterna med denna myndighet.

Det första är ett samtal med Socialstyrelsens medicinskt sakkunnige i psykiatrifrågor, Mårten Gerle. Mötet ägde rum den 12 september 2009, omkring en vecka efter den kunskapshearing om självskadebeteende som både vi och Mårten Gerle deltog i (som beskrivs i kapitlet ”Förbud av det förbjudna”). Upprinnelsen till aktuella mötet var ett samtal vi haft med Mårten Gerle och Anders Printz ett halvår tidigare. Mårten Gerle hade då lovat att han skulle ägna sommaren åt att granska vården av kvinnor med självskadebeteende inom rättspsykiatrin, för att sedan återkoppla till oss. Eftersom vi inte fick någon återkoppling, och eftersom Socialstyrelsen fortfarande inte agerat med anledning av bruket av de olagliga tvångshandskarna, konfronterade vi Mårten Gerle vid hearingen och blev erbjudna detta möte. Delar av det transkriberade samtalet finns att ladda ner som PDF här.

Det andra är ett samtal med Katarina Lagerstedt, chef för Socialstyrelsens tillsynsenhet i region nord. Telefonsamtalet ägde rum den 20 september 2010, då vi hade vi samlat på oss ett förhållandevis omfattande stöd för att Socialstyrelsen under flera år förbisett användningen av olagliga tvångsåtgärder. Syftet med samtalet var att förstå hur myndigheten själva såg på sitt tillsynsuppdrag och hur de motiverade sitt arbetssätt. Det transkriberade samtalet finns att ladda ner som PDF här.

Annonser