Journalhandlingar

I boken skriver vi om flera olika sorters journalhandlingar, där olika delar av en patients vård dokumenteras. För att man ska få en helhetsbild måste journalens alla delar jämföras med varandra. Av integritetsskäl är det mesta av detta inte möjligt för oss att publicera. Här kan du dock se en förteckning av de lagliga tvångsåtgärder som en av patienterna, Rebecca, utsattes för under sin vårdtid på rättspsykiatriska regionkliniken i Sundsvall. De olagliga tvångsåtgärderna, det vill säga tvångshandskarna och tvångshjälmen, dokumenteras däremot inte eftersom lagen inte uttryckligen omfattar dessa tvångsåtgärder (de ska ju inte användas).

Nedan visar vi också de åtta så kallade individrapporter som rättspsykiatriska regionkliniken i Sundsvall skickade till Socialstyrelsens tillsynsenhet region nord och som innehöll uppgifter om olagliga tvångsmedel. Ingen av dessa rapporter, som inkom till myndigheten mellan 2003 och 2008, fick Socialstyrelsen att stoppa användandet av tvångshandskar och tvångshjälm på kliniken.
Vårdgivare har en lagstadgad skyldighet att skicka dessa rapporter till Socialstyrelsen om en patient måste hållas bälteslagd längre än fyra timmar, alternativt avskild längre än åtta timmar. Att tvångshandskarna och tvångshjälmarna nämns i rapporterna är en ren tillfällighet, då rapporterna egentligen skickas i syfte att informera om andra (i vissa sammanhang tillåtna) tvångsåtgärder. Av hänsyn till patienterna har vi valt att sekretessmarkera handlingarna kraftigt.

Annonser

En kommentar till Journalhandlingar

  1. Ping: Rättsövergrepp och vanvård av unga som skadar sig själva |

Kommentarsfältet är stängt.