Extramaterial

Slutstation rättspsyk – om tvångsvårdade kvinnor som inte dömts för brott, berättar om vårt arbete för kvinnor som vårdas inom rättspsykiatrin utan att vara dömda för brott, med fokus på åren 2009–2010. Vi bedrev researcharbetet parallellt som vi arbetade ideellt med att företräda kvinnorna vid olika myndigheter och för att uppmärksamma deras situation i massmedierna.

På denna sida kan du finna extramaterial som inte rymdes i boken. Exempel på de individrapporter vi berättar om i boken finns att ladda ner här.

Under vårt arbete med boken genomförde vi en lång rad intervjuer med patienter, anhöriga och sakkunniga. Eftersom Socialstyrelsen har en mycket central roll i boken har vi valt att publicera två av våra samtal med representanter för myndigheten här. På samma sida finner du också en sammanställning av den kritik Socialstyrelsen riktat mot vården på rättspsykiatriska kliniken i Sundsvall.

Det kontrakt som vi beskriver här på sidan om självskadebeteende finns i sin helhet här. Av hänsyn till patientens integritet har vi valt att sekretessmarkera samtliga namn i kontraktet.

Annonser