Vad hände sedan?

Slutstation rättspsyk utspelar sig framför allt under åren 2009-2010. När boken skickades till tryck stod många frågor fortfarande obesvarade och flera juridiska ärenden pågick. På den här sidan kommer vi att uppdatera och berätta om vad som hände sedan.

_______________________________________________________________

Den 15 november 2011 avgjorde Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) ”Ylvas” ärende, i vilket vi företrätt henne. Anmälan resulterade i att tre läkare ålades varsin varning, så det totala antalet varningar som tilldelats läkare på rättspsykiatriska regionkliniken i Sundsvall för att ha felbehandlat kvinnor med självskadebeteende är nu uppe i sex.

Den 21 oktober 2011, medan Slutstation rättspsyk ännu var kvar på tryckeriet, meddelade Socialstyrelsen att så kallade midjebälten (också kallade mobila bälten) ska betraktas som ett otillåtet tvångsmedel inom psykiatrin. Socialstyrelsens sex tillsynsenheter hade tidigare hanterat midjebältena på helt olika sätt. På vissa håll i landet var det tillåtet, på andra håll inte (se s. 80 i boken). Vi påpekade den inkonsekventa hanteringen av midjebälten vid ett möte med chefen för Socialstyrelsens tillsynsverksamhet den 24 september 2010. Ett drygt år senare har Socialstyrelsens enheter alltså enats om den gemensamma inställningen att midjebälten inte ska förekomma som tvångsmedel inom psykiatrin.

Annonser