Ytterligare tre läkare varnade

I mars 2010 skickade vi in en anmälan till HSAN, Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, i egenskap av ombud för ”Ylva” som vi berättar om i boken. Anmälningen gällde tre läkare som på olika sätt hade brustit i sitt yrkesutövande, bland annat genom att fatta beslut om bruk av tvångshandskar (som är olagliga att använda och har så varit sedan 1992), genom att de missat att förlänga Ylvas tvångsvård, genom att ha avskiljt henne på otillräckliga och repressiva grunder.

Tre månader senare, i juni 2010, röstades den nya patientsäkerhetslagen igenom i riksdagen. Lagen som skulle träda i kraft den 1 januari 2011 innebar att HSAN inte längre skulle utreda fel i vården. Detta skulle i stället bli Socialstyrelsens uppgift. Påföljderna varning och erinran skulle tas bort, och ersättas med möjligheten för Socialstyrelsen att rikta kritik mot vårdgivare. Av olika skäl valde HSAN att sluta dela ut varningar och erinran redan sommaren 2010, och tog bara ställning i ansvarsfrågan. Ylvas ärende var ett av de första ärendena som avgjordes på ”det nya” sättet, och HSAN konstaterade att samtliga tre läkare brustit i sin yrkesutövning men valde att inte dela ut några påföljder.

HSAN:s agerande väckte mycket debatt, och ärendet överklagades till Förvaltningsrätten i Stockholm både av Socialstyrelsen och av de anmälda läkarna, och återvisades till HSAN med uppmaningen att fastställa påföljderna.

Det har nu gått tjugo månader sedan vi skickade in anmälan till HSAN, och för en liten stund sedan fick vi besked om att samtliga tre läkare tilldelats en varning. I beslutet skriver HSAN att de i sin prövning av ärendet fann att läkarna:

”… vid handläggningen av [Ylva] brustit i sin yrkesutövning och att det av utredningen i ärendet inte framgick annat än att detta skett av oaktsamhet. Enligt nämndens mening var det respektive de fel som var och en av dem har gjort sig skyldig till varken ringa eller ursäktliga och borde, för var och en av dem, föranleda disciplinpåföljd. Nämnden finner inte skäl att vid nu aktuell prövning göra annan bedömning.”

Varning är den allvarligaste disciplinpåföljden som HSAN kan utdela. Beslutet innebär att HSAN totalt delat ut sex varningar gällande två patienter med självskadebeteende. Frågan är: Hur många fler patienter har drabbats, som inte har vågat anmäla?

Annonser
Det här inlägget postades i Juridik, Rättsprocesserna. Bokmärk permalänken.