Annas HSAN-ärende

Den 4 maj 2010 skickade vi in en anmälan till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) för patienten Annas räkning. Anna hade isolerats i flera dygn och under långa perioder tvingats bära olagliga tvångshandskar. Situationen för patienterna i Sundsvall var akut, och vår förhoppning var att upprepade varningar i HSAN skulle pressa kliniken och Socialstyrelsen att agera. Trots att vi hade en fullmakt från Anna att företräda henne nekade rättspsykiatrin oss att ta del av hennes journaler, så den inledande anmälan var baserad på en telefonintervju med Anna. Annas ärende var det fjärde som inkom till HSAN avseende vanvård på rättspsykiatriska regionkliniken i Sundsvall.

En utväxling av yttranden påbörjades när Annas anmälan nått HSAN. De anmälda läkarna fick svara på vår kritik, och sedan fick vi svara tillbaka. I juni 2010 röstades dock en ny lag igenom i riksdagen, som innebar att HSAN:s verksamhet nästan helt skulle försvinna. Från och med årsskiftet 2010/2011 skulle HSAN inte längre hantera klagomål från patienter, utan Socialstyrelsen skulle ta över den uppgiften. Eftersom vi hade valt att anmäla till HSAN just för att vi var kritiska mot hur Socialstyrelsen bedrivit sin tillsyn, valde vi att inte besvara läkargruppens sista yttrande. Vår förhoppning var att HSAN då skulle hinna avgöra Annas ärende innan årsskiftet.

Så blev det inte. I januari överflyttades Annas ärende till Socialstyrelsen, och där har det legat sedan dess – orört i en hela tiden växande hög av patientklagomål som myndigheten inte riktigt vet hur de ska hantera.

Efter en tid informerades vi om att Annas ärende överflyttats till region nord för prövning. Vi protesterade, eftersom bristerna inom tillsynen på just region nord var det som från början tvingat oss att vända oss till en helt annan myndighet (HSAN). Vi hade haft upprepade kontakter och samtal med representanter för region nord, utan att de åtgärder sattes in som hade behövts för att skydda patienterna. Detta hade vi också beskrivit i vår anmälan till HSAN.
Annas ärende flyttades, efter att vi påpekat detta, över till region öst. Detta skedde i våras, ganska precis ett år efter att vi skickat in anmälan avseende Anna. Sedan dess har vi inte hört något från Socialstyrelsen. Efter att ha skickat ett mejl och två påminnelser i våras fick vi tillslut ut namnet på handläggaren som skulle vara ansvarig för Annas ärende. Hon har aldrig tagit kontakt med oss.

I söndags mejlade jag handläggaren som vi aldrig haft kontakt med, för att höra vad som var på gång. Det har nu gått ett år och sju månader sedan vi anmälde felbehandlingen av Anna. Jag ville få garanterat att ärendet inte fallit mellan stolarna, och få veta när vi kan förvänta oss ett avgörande?
I går blev jag således uppringd av en stressad och förvirrad handläggare på Socialstyrelsen i region öst – inte alls den handläggare jag fått namnet på i våras och som jag mejlat till, utan en helt ny person. Hon sa att hon just fått ärendet på sitt bord efter att mitt mejl valsat runt på myndigheten, att hon just läst igenom handlingarna för att kunna ringa mig och hon hade tusen frågor eftersom hon inte riktigt tycktes begripa vad som stod i dem. Hon hade inte tillgång till Annas journal, hon hade inte tillgång till Lex Maria-anmälan som gjorts avseende Anna och det var överhuvudtaget inte mycket som handläggaren visste. Jag fick känslan av att Annas ärende, precis som vi hade haft på känn, hade fallit mellan stolarna och att handläggaren hastigt fått det på sitt bord efter att jag skickat mitt mejl i söndags. Ganska snart kröp det dessutom fram att handläggaren är psykiater med bakgrund inom rättspsykiatrin, och att hon själv arbetat på en klinik där icke dömda självskadeflickor vårdades. Det är naturligtvis inte bra att vårda dem inom rättspsykiatrin, sa hon, men bättre än att de tar livet av sig. Jag blev inte alls förvånad när hon avslutade samtalet med att säga att utgången av ärendet kanske inte skulle bli som vi hoppades. Det hade jag redan förstått.

Annonser
Det här inlägget postades i Juridik, Rättsprocesserna. Bokmärk permalänken.