Nationella och lokala satsningar på självskadebeteende

Ända sedan Camilla och Anna slog larm om sin situation inifrån rättspsykiatriska regionkliniken i Sundsvall vården 2009, har larmen om missförhållanden och okunskap kring unga som skadar sig själva duggat tätt. Senast i somras fick debatten sig ett nytt lyft, då preliminära siffror från Socialstyrelsen visade att unga kvinnor är den grupp inom psykiatrin som är mest utsatt för bältesläggning. Många av dessa kvinnor lider av självskadebeteende. Under den debatt som följde höjdes allt fler röster som erkände att den vård vi  kan erbjuda personer som skadar sig själva idag, faktiskt inte duger. ”Receptet för dagen ser ut att vara psykiatrisk vård på sjukhus och mottagningar”, skrev överläkare Herman Holm i Sydsvenskan. ”Många av kvinnorna har stor nytta av detta och det hela kan bli en vändpunkt. Men jag ser också motsatsen: en ung självdestruktiv kvinna som fortsätter försöka skada sig inne på kliniken. Inte sällan kan det leda till både psykiatrisk tvångsvård och tvångsåtgärder som bältesläggning och tvångsmedicinering. Problemet är så pass stort att det syns i nationell statistik.”

Region Skåne är, enligt vad vi har kunnat finna, sannolikt det landsting i Sverige som har remitterat allra flest unga kvinnor till rättspsykiatriska kliniker. I takt med att opinionen mot denna vårdform blir starkare, blir det också allt mer angeläget för de beslutsfattande politikerna i Skåne att försöka lösa problemen på andra sätt. Anders Åkesson (MP), vice ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden i Skåne, berättade i slutet av oktober att nämnden nu beslutat om att avsätta tio miljoner kronor för att bygga upp en kunskapsbas som ska göra Skåne nationellt ledande på vård för självskadepatienter. Det är en lovvärd ambition, och vi uppskattar att man också väljer att samarbeta med organisationen SHEDO och på så sätt öppnar upp för det brukarperspektiv som är nödvändigt i ett sådant arbete. Det är dock viktigt att dessa löften noggrant följs upp och utvärderas, och att vi inte lutar oss tillbaka bara för att vi har fått ett löfte.
Även nationellt har det börjat hända saker. I mitten av oktober godkände regeringen en överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om ett handlingsprogram för att utveckla kunskapen om och vården för unga som skadar sig själva. Bakgrunden är en oroande trend med ökad psykisk ohälsa bland unga och en vård som inte tillgodoser de självskadandes behov av vård på ett tillfredsställande sätt. Genom handlingsprogrammet ska det bland annat bildas 3-4 noder av landsting som ska sprida kunskap och erbjuda handledning i konkreta fall. En sådan nationell satsning har vi efterlyst länge, och vi kommer att följa det fortsatta utvecklingsarbetet med stort intresse.

Annonser
Det här inlägget postades i Självskadebeteende, Vård. Bokmärk permalänken.

En kommentar till Nationella och lokala satsningar på självskadebeteende

  1. Ping: Sluta skicka patienter med självskadebeteende till rättspsyk |

Kommentarsfältet är stängt.