Förbud mot mobila bälten

I Slutstation rättspsyk berättar vi om hur två av Socialstyrelsens regionala tillsynsenheter gjort olika bedömningar när det gäller användandet av midjebälten, även kallat mobilt bälte. Enligt Socialstyrelsen i region syd var det mobila bältet att betrakta som en laglig form av bältesspänning. Samma myndighets tillsynsenhet i Örebro jämförde midjebältet med handfängsel och bedömde dem därför vara otillåtna i vården. Mobila bälten används till exempel för att förflytta, medicinera eller duscha patienter.

Idag publicerar Socialstyrelsen ett välbehövligt klargörande i frågan. Begränsningar av rörelsefriheten får enligt Regeringsformen endast göra med stöd i lag. Socialstyrelsen gör bedömningen att sådant stöd saknas, både i förarbeten eller andra källor, för att använda mobila bälten.  I lagen om psykiatrisk tvångsvård, § 19, framgår att en patient kortvarigt kan spännas fast i bälte eller liknande anordning om det finns en omedelbar fara för att patienten skadar sig själv eller någon annan. Socialstyrelsen menar att om situationen inte är så allvarlig att fastlåsning i en bältessäng behövs, kan inte heller någon annan form av mindre tvingande fastlåsning bli aktuell. Användning av handfängsel får över huvud taget inte förekomma inom psykiatrisk vård. Den lagliga befogenheten har polisen.

Meddelandebladet från Socialstyrelsen går att läsa i sin helhet här.

Annonser
Det här inlägget postades i Juridik, Vård. Bokmärk permalänken.